Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2014

KrewJakCzekolada
16:49
Zgodnie z moją obserwacją, człowiek ma w sobie tyle tęsknoty, że w każdej chwili może się zakochać. I to jest domniemanie miłości.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
KrewJakCzekolada
16:45
Źródłem całego cierpienia jest przywiązanie. Nie rozumiesz tego?
— FuckIt
Reposted fromrisky risky viasweetchocolate sweetchocolate
KrewJakCzekolada
16:32
-Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:27
Spróbowałam Cię.
Chcę więcej.
https://www.facebook.com/rewelacyjnie
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:25
8021 a0e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:24
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:22
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
Reposted fromzakropkowani zakropkowani vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:22
zazwyczaj to zaczyna się przypadkiem
— 7 listopad 2014:)
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:08
"Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było.
Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego".
— Marcin Bruczkowski
Reposted frombeatkazz beatkazz vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:07

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:07
mam za słabą psychikę na ten świat
Reposted frompolciak polciak vialivefree livefree
KrewJakCzekolada
16:06
3102 bd00 390
Reposted fromruuude ruuude vialivefree livefree

December 02 2014

KrewJakCzekolada
18:46
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viaowczuh owczuh
KrewJakCzekolada
18:45
Jest we mnie te­raz coś, co w każdej chwi­li może wy­buchnąć łzami.
— Virginia Woolf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaowczuh owczuh
KrewJakCzekolada
18:45
Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaowczuh owczuh
KrewJakCzekolada
18:39
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie.


— Karen Marie Moning
Reposted fromorchis orchis viaowczuh owczuh

October 26 2014

KrewJakCzekolada
08:47
Prawdziwie kochamy, gdy doceniamy charakter, nie wygląd.
— true
Reposted frommowilesmi mowilesmi vianiewolnica niewolnica

July 17 2014

KrewJakCzekolada
17:46
9603 3737 390
KrewJakCzekolada
17:46
Cieszę się, kiedy się do mnie uśmiechasz.
— Tak bardzo.
KrewJakCzekolada
17:41
5382 af92 390
Reposted fromrudazolza rudazolza viakarteczki karteczki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl